Nordic Ship Services põhitegevuseks on juba aastast 2006 piiramatus koguses reisijate juhuveod, milleks omatakse tegevusluba ja litsentse.

Nordic Ship Services on teostanud ja teostab reisijate vedu nii Eestis kui ka mujal üle Euroopa. Peamiselt tegeleme Eesti erinevaid sadamaid külastavate laeva meeskondade ja laevu teenindavate inimeste transportimise, majutamise ning kõige sellega kaasnevate formaalsustega. Firma prioriteediks on paindlik ja sõbralik klienditeenindamine ning korralikud ja esinduslikud transpordivahendid.

Nordic Ship Services omab Eesti Veeteede Ameti poolt tunnustatud laevade agenteerimise tunnistust, mis annab õiguse teostada laeva meeskondade vahetamist ning sellega kaasnevaid protseduure nii Politsei- ja Piirivalveameti kui ka Maksu- ja Tolliametiga.

Nordic Ship Services sõidukid omavad ERAA poolt väljastatud sõidukikaarti. Sõidukijuhid ja sõidukid omavad kõikidesse Eesti sadamatesse sissepääse.